• Polityka prywatności

§1
Postanowienia Ogólne

 

1. Administratorem danych jest MobiSerwis Jarosław Piechocki, ul. Chrobrego 28/29/9, 66-440 Skwierzyna, NIP: 596-148-84-94 REGON: 211054283. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach usługodawcy.

2. W celu dbałości o bezpieczeństwo danych używamy bezpiecznego protokółu szyfrowania komunikacji (SSL) oraz innych systemów i rozwiązań mających na celu bezpieczeństwo danych.

3. Wszystkie dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy traktowane są jako dane poufne, nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2
Administrator Danych

 

1. Administratorem danych jest MobiSerwis Jarosław Piechocki, ul. Chrobrego 28/29/9, 66-440 Skwierzyna. Jeżeli posiadasz Konto na naszych stronach, to przetwarzane są Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostarczenia tzamówionego towaru, numer telefonu, adres IP. Jesteśmy również administratorem danych osób zapisanych na newsletter oraz w programie lojalnościowym.

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z: przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożona polityką prywatności, celem jest nawiązywanie oraz kształtowanie treści Umowy jej zmiany, bądź rozwiązania oraz realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w tym newsletter, przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności

3. Masz prawo dostępu do swoich danych, (jeżeli jesteśmy ich administratorem) w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. W tym celu należy się skontaktować drogą elektroniczną e-mail: sklep@mobisklep.com.pl

5. Twoje dane otrzymaliśmy od Państwa podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa.

6. Cel przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy.

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych platform) , w tym dokonywania transakcji i płatności.

• zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Państwa konta

• obsługi reklamacji

• obsługi zgłoszeń, (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów księgowych.

 

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:

• monitorowanie Państwa aktywności

• kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności

 

Jeśli się Państwo na to zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział;

 

7. Istnieje możliwość przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

8. Mamy prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Zgodnie z przepisami usunięcie danych osobowych może nastąpić w przypadku cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

11. Dzięki wdrożonej pseudonimizacji, kontroli dostępu oraz szyfrowania danych minimalizujemy skutki ewentualnych naruszeń danych.

12. Dane osobowe przetwarzane są przez osoby upoważnione przez nas bądź przez osoby/firmy z którymi ściśle współpracujemy na podstawie udzielonych upoważnień.