Od 3 do 5 czerwca 2020 roku zostanie przeprowadzony II etap zmian częstotliwości nadawania programów telewizji naziemnej w ramach cyfrowych multipleksów o numerach 1, 2, 3 i 4. Tym razem zmiany będą dotyczą większego obszaru kraju niż miało to miejsce w marcu.
 
Nadchodzące zmiany to przeniesienie multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694 -790 MHz do niższego zakresu 470 – 694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby operatorów komórkowych (usługi 5G), a także w związku z zapowiadanym w 2022 roku przejściem na nadawanie w standardzie DVB-T2/HEVC.
Pierwszy etap refarmingu miał miejsce w nocy z 29 na 30 marca i dotyczył jedynie multipleksu 1 w woj. zachodniopomorskim. Tym razem zmiany zostaną przeprowadzone na znacznie większym obszarze oraz będą dotyczyć aż czterech multipleksów.

Zmiany częstotliwości multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T – etap II
Multipleks 1 (MUX 1)
Poniższa mapa dotyczy obszaru, na którym zostaną wprowadzone zmiany w częstotliwościach nadawania MUX 1.

Mapa zmian częstotliwości nadawania multipleksu 1

Multipleks 2 (MUX 2)
Poniższa mapa dotyczy obszaru, na którym zostaną wprowadzone zmiany w częstotliwościach nadawania MUX 2.

Mapa zmian częstotliwości nadawania multipleksu 2

Multipleks 3 (MUX 3)
Poniższa mapa dotyczy obszaru, na którym zostaną wprowadzone zmiany w częstotliwościach nadawania MUX 3.

Mapa zmian częstotliwości nadawania multipleksu 3

Wykaz nowych częstotliwości naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T po zmianach przeprowadzonych w dniach 3-5 czerwca 2020 r.

Wykaz nowych częstotliwości naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T po zmianach przeprowadzonych w dniach 3-5 czerwca 2020 r.
Widzowie nie muszą dokonywać żadnych korekt ustawień anten odbiorczych. Jedynym wyjątkiem może być zmiana ustawienia filtrów kanałowych zastosowanych w instalacjach antenowych. Filtry takie występują zazwyczaj jedynie w zbiorczych instalacjach budynkowych.
Po przeprowadzeniu zmian częstotliwości emisji, większość odbiorników telewizyjnych powinna samoczynnie zaktualizować listę programów telewizyjnych. W przypadku niektórych może być konieczne ponowne wyszukanie kanałów przez odbiorcę. Jest to operacja prosta do przeprowadzenia poprzez menu ustawień odbiornika, z wykorzystaniem pilota zdalnego sterowania.
Proces zmian częstotliwości nadawania niektórych multipleksów DVB-T w Polsce będzie trwać przez dwa lata i zgodnie z harmonogramem zakończy się 30 czerwca 2022 roku. Po tym terminie nastąpi również zmiana emisji nadawanego sygnału z DVB-T na DVB-T2 co może wiązać się dla niektórych odbiorców z wymianą telewizora lub zakupem tunera DVB-T2 jeżeli obecny sprzęt nie jest przystosowany do odbioru DVB-T2/HEVC.
Aktualne parametry stacji nadawczych można sprawdzić na stronie nadawcy – firmy Emitel oraz mapie Emimaps.