W artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature Communications naukowcy z California Institute of Technology zaprezentowali nową technikę obrazowania, która może uchwycić oszałamiające 70 bilionów (70 x 1012) klatek na sekundę. Wcześniejsze prace nad obrazowaniem oparte na czujnikach krzemowych wprowadzały prędkości sięgające milionów klatek na sekundę. Nie wystarcza to jednak do uchwycenia i dokumentowania najbardziej ulotnych zjawisk fizycznych takich, jak synteza jądrowa czy fluorescencyjny rozpad radioaktywny cząsteczek. Naukowcy zwykle badają te ultraszybkie zdarzenia, wyzwalając je wiele razy i wielokrotnie obserwując je w innym przedziale czasu. Takie podejście mocno ogranicza jednak możliwość rejestracji i obserwacji niektórych zjawisk.
Technika Lihong Wanga, opracowana przez profesora inżynierii medycznej i elektrotechniki w Caltech nosi nazwę skompresowanej ultraszybkiej fotografii spektralnej CUSP (ang. Compressed Ultrafast Spectral Photography). Wykorzystuje ona krótkie impulsy światła laserowego trwające jedną femtosekundę (0,000 000 000 000 001 sekundy). Cały układ podzielony jest na dwa obszary: obrazowania i oświetlenia. W obszarze obrazowania wymienny układ soczewek rejestruje scenę jednocześnie dzieląc strumień światła na dwie ścieżki. Na końcu jednej z nich znajduje się kamera rejestrująca nierozproszone światło. W drugim torze umieszczony jest moduł DMD (digital micromirror device) odpowiedzialny za enkodowanie rejestrowanego obrazu do pseudolosowego strumienia binarnego, który w postaci światła przekazywany jest z kolei do kamery smugowej. Kamery tego typu rejestrują zmiany natężenia światła w funkcji czasu (wykorzystywane są m.in. w pojazdach autonomicznych jako element systemu LIDAR). Sekcja oświetlania (iluminacji) odpowiada za generowanie i kierowanie na rejestrowaną scenę laserowych, ultra-krótkich impulsów. W ciągu sekundy układ generuje 70 bilionów impulsów, co przekłada się na tyle samo klatek rejestrowanego obrazu.